Organizasyon DepartmanıADIM TURİZM tarafından her türlü ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve açılış organizasyonları, bayii toplantıları organizasyonları yapılmaktadır.

Tüm etkinliklere birer “proje” yaklaşımı içinde hizmet veren organizasyon departmanımız, tüm projelerde mükemmel planlama, iyi bir niteliksel tanımlama ile öngörülen hedeflere kısa süre içinde ulaşmak amacıyla çalışmaktadır.

Proje yönetimin alt bileşenleri olan detay entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, iletişim, risk, satın alma ve değişim yönetimleri, ekip eşgüdümü içinde uygulanmakta ve en yoğun iş hacmine sahip etkinlikler bile kusursuz koordine edilmektedir.